Nieuws over Corona.

In verband met de besmettingsdreiging binnen de Europese Unie en de maatregelen, die daarvan het gevolg zijn, zijn de reizen D-3 t/m D-9 geannuleerd.

Voor elke reis van de ARC, die op het programma staat, wordt ca. 6 weken voor het geplande vertrek besloten of de reis doorgang kan vinden of niet. De deelnemers krijgen daarna zo snel mogelijk per email bericht.

In verband met de toenemende

Ons beleid ten aanzien van Covid 19.

Net als elke reisorganisatie heeft de ARC te maken met de Corona-crisis en de maatregelen, die daarvan het gevolg zijn. Gemiddeld behoren de deelnemers van onze reizen niet tot de jongsten, een groot deel van onze reizigers valt in de zogenoemde risico-groep. En dat betekent, dat wij uiterst zorgvuldig moeten omgaan met de gezondheid van iedere reisgenoot, terwijl ook de eigen verantwoordelijkheid (en met name een eigen inschatting van gezondheid !) belangrijk blijft.

Voor onze reizen betekent een en ander het volgende :

– Alleen wie helemaal gezond is en geen klachten heeft, gaat mee.

– In openbaar vervoer (mn. treinen en bussen) zijn mondkapjes verplicht. Dit geldt ook voor vliegtuigen (wij minimaliseren sowieso het aantal vliegvakanties !).

– In huurbusjes gaan per 9-persoonsbusje maximaal 6 personen mee: daardoor is voldoende afstand houden gemakkelijker; dus bij 2-busjesreizen gaan maximaal 10 deelnemers en 2 chauffeurs mee.

– Tijdens de dag-excursies wordt afstand gehouden, lunches zijn in principe in de open lucht.

– In hotels zijn mondkapjes in gemeenschappelijke ruimten verplicht, behalve tijdens de ochtend- en avondmaaltijden.

– Bij gezondheidsklachten van één of meerdere personen tijdens de reis kán de reis voor iedereen worden onderbroken.

– We volgen tijdens de reis alle aanbevelingen (en veranderingen daarin) van de rijks- of plaatselijke overheid.

– Ons annuleringsbeleid is hetzelfde als in het jaar 2020 :

            – Indien wij de reis moeten annuleren, vergoeden wij het door de deelnemer betaalde verblijfskosten, uiteraard in verhouding tot het aantal geannuleerde reisdagen bij onderbroken reizen.

            – Indien een deelnemer zelf de reis annuleert, om wat voor reden dan ook, dan zijn onze gewone annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 Met deze voorwaarden menen wij dat we maximaal inspelen op het uitgangspunt, dat onze reizen in de eerste plaats voor een ieder veilig moeten zijn. En omdat de bestemmingen in 2021 niet zeer ver weg zijn, is de (eventuele) verplichting, om versneld naar huis te moeten gaan, relatief gemakkelijk uitvoerbaar.