De ARC heeft een nieuwe site !

Met ingang van 15 februari heeft de ARC een nieuwe site. Maar zoals dat gaat met vele veranderingen, we zijn nog steeds aan het wennen en een aantal onderdelen uit de oude site (dat geldt met name de reisverslagen) is nog niet volledig aanwezig.

Wij werken er regelmatig aan om zoveel mogelijk reisverslagen uit de oude site ook in de nieuwe omgeving beschikbaar te stellen: het blijkt een tijdrovende klus !