De ARC heeft een nieuwe site !

Met ingang van 15 februari heeft ook de ARC een nieuwe site. Maar zoals dat gaat met vele veranderingen, we moeten er nog wel aan wennen en een aantal onderdelen uit de oude site (bv. de reisverslagen) is nog onvolledig aanwezig of helemaal niet.

Wij werken er hard aan om zoveel mogelijk gegevens uit de oude site ook in de nieuwe omgeving beschikbaar te stellen !